Sraith Lán-Ghaeilge

Tá Sraith Lán-Ghaeilge ar fáil lastigh don mhórscoil. Úsáidtear Gaeilge mar theanga teagaisc sa tsraith seo. Is í Joy Ní Mhurnáin an Príomhoide Cúnta atá i bhfeighil. Tá na hábhair seo a leanas ar fáil as Gaeilge – Gaeilge, Stair agus Tíreolas. Tá na hábhair seo ar fáil sa chéad, dara agus triú bliain. Déanann…